Overzicht

Blockchain: handige datastructuur voor de verhuiswereld?

ScanMovers Index | 27-12-18 | 9 minuten leestijd

Blockchain nader bekeken 

ScanMovers werpt een kritische blik op de hype-topic blockchain. Misschien heb je al wel gehoord van potentiële toepassingen in de wereld van supply chain management. Wij gaan daarom kijken naar de mogelijkheden van implementatie in de verhuiswereld. 

Het bekendste voorbeeld van het gebruik van blockchain technologie is de datastructuur achter de Bitcoin. Een digitale munt die je net zoals euro's of dollars kan gebruiken. Je kan ze kopen en weer verkopen, uitgeven bij diverse winkels of bewaren in de hoop dat de waarde van de munt stijgt. De koers van de decentrale munteenheid fluctueert op de open markt. Iedereen kent de hype van de Bitcoin in 2017 nog wel: de munt was op een gegeven moment ongeveer 21 keer zoveel waard als in het begin van dat jaar!1 De welbekende verhalen van jonge miljonairs: vroege, kleine investeringen zorgden voor miljoenen aan waarde. 

Een essentieel kenmerk van Bitcoin is de financiële soevereiniteit.2 Transacties gaan namelijk van persoon naar persoon zonder dat daar een derde partij tussen zit. De transactie is niet te censureren of terug te draaien. Er zijn geen banken of financiële instanties die de dienst uitmaken. In de original whitepaper beschrijft de maker van de Bitcoin: Sastoshi Nakamoto, hoe de technologie werkt en hoe deze oorspronkelijk is gebouwd. Niemand weet, tot op de dag van vandaag, wie hij is, maar hij begon hiermee zeker een golf. Niet alleen door een alternatief betalingssysteem te creëren, maar ook door de technologie erachter: blockchain.3

Echter, in 2018 daalde de waarde van Bitcoin flink. De technologie achter de digitale munt blijft desondanks een groot punt van aandacht. Er wordt zelfs gezegd dat blockchain de economie op zijn kop heeft weten te zetten. Het zou zo zijn dat de manier waarop bedrijven en governance systems functioneren volledig verandert op het gebied van handel, eigendom en vertrouwen. Wij willen wel eens meer weten over deze 'baanbrekende internettechnologie'. Zou het van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ScanMovers of werkt het alleen voor 'cryptocurrencies'? In onderstaand artikel gaan we de bekende technologie achter de Bitcoin nader bekijken. 


Wat is blockchain en hoe werkt het?

Een blockchain is als het ware een vorm van een digitaal 'grootboek' bestaande uit 'blokken' met informatie. Elk 'blok' bevat een overzicht van de transacties of informatieuitwisseling die plaatsvinden binnen een netwerk (White 2017: 439-440). Je hebt verschillende soorten blockchain software voor verschillende toepassingen. Een blockchain kent verschillende toepassingen en vormen, maar kent wel een aantal basiskenmerken.4 Wij focussen ons nu op de basis. 

Om een duidelijk beeld te scheppen van het gebruik van de datastructuur achter blockchain gebruiken we het voorbeeld van geld. Geld bestaat om handel te drijven. Het drijven van handel is mettertijd complexer geworden. Iedereen handelt met iedereen, wereldwijd. Het is niet meer zo dat alle handel fysieke uitwisseling van goederen omvat. Handel van nu, transacties, worden vastgelegd in boekhoudingen. Er wordt gebruik gemaakt van derden om transacties op te stellen en goed te keuren (denk aan overheden, banken, notarissen etc.). Ook wel trusted third parties genoemd. Die boekhoudingen staan op zichzelf en zijn vaak besloten.

Het gebruik van blockchain zorgt voor het wegvallen van zo'n derde partij, deze is niet meer nodig. Het grootboek is namelijk een gedecentraliseerd en een gedeelde 'database'. Het grootboek is niet besloten of van één partij, maar een gedistribueerd netwerk. Nu zal je wel denken: hoe kan dit, zonder controle van een derde partij, goed gaan en veilig zijn? We hebben net genoemd dat één van de meest fundamentele concepten achter blockchain open source is. Elke programmeur, node/gebruiker, die betrokken is bij de transactie, kan zien hoe zo'n transactie geprogrammeerd is; via een unieke code (hash). De boekhouding staat op elke pc van elke gebruiker (computers berekenen de cryptografische puzzel omdat het hen beloont met, bijvoorbeeld, cryptocurrencies). De transactie moet immers gevalideerd worden. Iedere gebruiker krijgt een volledige kopie van de blockchain. Een fout in de programmatuur wordt hierdoor veel sneller ontdekt en 'afgestraft'. Het systeem blijft zich ontwikkelen, dit is een fundamenteel kenmerk van blockchain (ketting van informatie). De hoofdcode van het ene blok in de ketting, wordt bepaald door de hoofdcode van het vorige blok en zo door. Wie gaat rommelen in de blockchain valt snel door de mand, de codes van alle blokken veranderen hierdoor namelijk totaal. Dit proces heet hashing. Hierdoor wordt het onmogelijk om de blockchain te manipuleren/veranderen. 

Maar waarom zou je niet gebruik maken van een 'reguliere database'? We gaan in op de verschillen inherent de verschillende technieken. Een 'normale database' én blockchains zijn beide handige hulpmiddelen voor het opslaan van informatie/data die nodig zijn voor bepaalde bedrijfsprocessen. Toch blinken beide technologieën op andere gebieden uit. Blockchain beschikt over hoge fouttolerantie. Dit betekent dat het systeem zonder noemenswaardige vertraging kan blijven functioneren als er fouten optreden.5 Let op! De resultaten die het systeem levert kunnen wel onder de fouten leiden, zoals we eerder hebben gelezen. Elke node verwerkt de transactie, geen enkel knooppunt is cruciaal voor de database als geheel. De reguliere database is hier veel gevoeliger voor, omdat een centraal punt het knooppunt is. Volgens Greenspan (2016) is een 'normale database' is altijd sneller in het 'processen'  van de data. Dit omdat data binnen een blockchain altijd moet worden gecontroleerd en geaccepteerd door alle nodes. Als laatst moet de factor 'vertrouwen' genoemd worden. Kies je er voor om een derde partij te vertrouwen of wil je het vertrouwen niet aan een centraal punt verbinden? 

 

Casestudie en discussie

Zoals eerder genoemd zou blockchain zorgen voor het volledig veranderen van het functioneren van bedrijven en governance systems op het gebied van handel, eigendom en vertrouwen. Zo wordt blockchain, onder andere, gebruikt in de velden van logistiek, openbaar vervoer, cyberveiligheid en energie (Verhoeven et al 2018: 1-2). Een veelbelovende implementatie zou binnen de logistieke tak zijn, en dan voornamelijk op het gebied van de supply chain. Aan de hand van het voorbeeld van Walmart gaan we de techniek verder bekijken. Om te onderzoeken of het gebruik van blockchain voor een bepaalde use case voordelig is, moet deze goed worden geëvalueerd (Verhoeven et al 2018: 2). 

In samenwerking met IBM werkt Walmart aan blockchain-pilots met als doel de transparantie van hun supply chain te vergroten en hun goederen efficiënter te volgen. Zo kunnen teruggeroepen producten eerder uit de schappen worden gehaald en zou het trackingproces van 6 dagen naar 2 seconden gaan! Met het gebruik van blockchain is er immers geen derde persoon meer nodig, geen persoon die op de 'knop' moet drukken om informatie te verzenden. Maar om dit te koppelen aan de blockchain-technologie, moet de snelheidsverhoging het gevolg zijn van het feit dat de validatieprocessen niet langer nodig zijn. Als de snelheidsverhoging alleen gebaseerd is op een efficiënte database, kan dit ook zonder de blockchain worden opgelost door een centrale database te gebruiken (Verhoeven et al 2018: 14). De oplossing vereist gegevensinvoer voor élk product in een private blockchain. We moeten kijken naar de efficiëntie van de methode, en uit de case wordt niet duidelijk hoe de gegevensinvoer is georganiseerd. Dit is wel een belangrijk punt, alle informatie van élk product moet immers worden ingevoerd. En dan hebben we de kritische vraag 'waar en hoe wordt de blockchain opgeslagen?' nog. 

De onveranderlijkheid van blockchain speelt in het geval van Walmart een belangrijke rol. De aard van de producten, waar komen de producten vandaan (zijn ze echt zo biologisch als er wordt gezegd), moeten niet beïnvloedbaar zijn. De bedrijven betrokken in de detailhandel moeten de informatie over de aangeboden producten echter wel prijs willen geven. 

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat er twee kanten zitten aan het gebruik van blockchain, voordelige en nadelige. Per case moet gekeken worden of het gebruik van de datastructuur efficiënt is. Het blijft onduidelijk of blockchain de juiste oplossing is voor de case van Walmart. Let op! Er moet gezegd worden dat niet alle informatie voor het publiek beschikbaar is. De vragen die voortvloeien uit de Walmart's case, zijn gebaseerd op het artikel van Verhoeven et al en een eigen kritische blik.

 

Biedt blockchain mogelijkheden voor de verhuiswereld?

Bovenstaande case maakt duidelijk dat je niet zomaar een nieuwe technologie moet toepassen omdat het een hype betreft. In theorie zou het gebruik van blockchain in de case van Walmart een toevoeging kunnen zijn, maar in de praktijk komen onverwachte beperkingen naar boven. Welke oorzaken en/of gevolgen verkies je boven de ander? Dat is wat de verhuiswereld zich ook moet afvragen als het gaat om blockchain. 

De verhuiswereld en de wereld van de logistiek zijn duidelijk met elkaar verbonden. Als online verhuisplatform is ScanMovers geïnteresseerd in technologische innovaties. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om nieuwe technologieën te gebruiken en voort te bouwen op efficiëntie binnen verschillende bedrijfsprocessen. 

Een verhuisproces waarbij blockchain efficiënt zou kunnen werken, is het transporteren van je inboedel overzee. Stel je deze situatie voor: jij verhuist van Leiden naar Canada. Door de data te verifiëren via technologie en wiskundige formules, kom je te weten wat de status is van je eigendommen; zonder dat daar een derde partij bij betrokken is. De status van je spullen kan hierdoor niet worden 'gesaboteerd' door een derde partij. Hetzelfde geldt voor het beheren van opslagplaatsen. Deze situatie is nu nog niet toepasbaar op ons verhuisplatform omdat onze schaal overzees op dit moment nog niet zo groot is. Toch is het voor ons, als verhuisplatform, interessant om naar dit soort processen te kijken. Zeker omdat ScanMovers de mogelijkheden heeft om als bedrijf te groeien. Informatie omtrent verhuisroutes/adressen zou via blockchain gedeeld kunnen worden om verhuisritten sneller te kunnen combineren. Door de combinatie van ritten worden routes geoptimaliseerd, dit zorgt weer voor een zeer efficiënte, Co2 besparende manier van verhuizen. 

Een andere toepassing die samenhangt met blockchain zijn ‘smart contracts’. Dit bestaat uit voorwaarden die aan transacties verbonden zijn en die zijn vastgelegd in code. Zo kun je voorwaarden stellen voordat over wordt gegaan tot een transactie. Het veranderen van de voorwaarden is niet mogelijk. 

Het gaat binnen alle gevallen over het overdragen van waarden/informatie. Je hebt dus meerdere partijen nodig. Het is fundamenteel hoe je samenwerkt. De ideale situatie zou een implementie van nieuwe technologie op bedrijfstakniveau moeten zijn. Je moet je afvragen: zijn betrokken partijen bereid om in blockchain te investeren? Maar de allerbelangrijkste vraag is: waarom werk je met een bepaalde technologie? In het voorbeeld van smart contracts kan ook worden gekozen voor een 'normale gecentraliseerde database', die transacties verwerkt. Ga je voor de decentralisatie of cetralisatie, ga je voor een robuust systeem of een snel systeem? En, in onze ogen het meest belangrijke, zorgt het voor efficiëntie in brede zin? 

 

Conclusie

Alles wat met de ene technologie kan worden bereikt, kan ook met de andere worden bereikt. De vraag is of een bepaald gebruik van technologie geschikt is voor de toepassing. Geen van beide technologieën heeft, in andere gebieden dan cryptocurrency, een duidelijk voordeel (Verhoeven et al 2018: 17). Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de voordelen van het weglaten van derden, opwegen tegen de kosten voor het ondersteunen en onderhouden van een op blockchain gebaseerde applicatie. Hoe moet je kiezen tussen blockchain en een 'reguliere database'? Overweeg welke technologie het gebruik van volgende 'generatietoepassingen' ondersteunen. Voor ons wegen de voordelen van het gebruik van blockchain niet op tegen de nadelen. Toch vinden wij het een interessante ontwikkeling in de technologie en houden we de ontwikkelingen in de gaten. Het is verstandig om van te voren zorgvuldig onderzoek te doen naar de vereisten van een bepaalde toepassing. Kijk naar efficiëntie voor jouw use case

1https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/, geraadpleegd op 27 december 2018. 

2Wat is Bitcoin? www.bitcoinspot.nl/wat-is-bitcoin/, geraadpleegd op 27 december 2018. 

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, geraadpleegd op 27 december 2018. 

4Wat is Blockchain? https://cryptostart.nl/wat-is-blockchain/, geraadpleegd op 27 december 2018. 

5Blockchain vs relational database: Which is right for your application? https://techbeacon.com/Blockchain-relational-database-which-right-for-your-application, geraadpleegd op 27 december 2018. 

Greenspan, G. (2016) ' Blockchains vs centralized databases' https://www.multichain.com/blog/2016/03/blockchains-vs-centralized-databases/, geraadpleegd op 27 december 2018. 

White, G.R.T. (2017) ' Future applications of blockchain in business and management: A Delphi study' Briefings in Entrepreneurial Finance 26-5: 439-451. 

Verhoeven, P. & F. Sinn & T.T. Herden (2018) 'Examples from Blockchain Implementations in Logistics and Supply Chain Management: Exploring the Mindful Use of a New Technology' Logistics 2-3: 1-19. 

Aanbevolen blog berichten

Wij raden jouw onderstaande blogs aan

ScanMovers Index
01-02-19

Big Data & Verhuizen. Wat Gaat Er Veranderen?

Het gebruik van Big Data door Verhuisbedrijven

ScanMovers Index
27-12-18

Blockchain: handige datastructuur voor de verhuiswereld?

Blockchain nader bekeken 

ScanMovers Index
14-11-18

De gevolgen van brexit voor verhuisland

Brexit: interessante tijd voor de verhuiswereld? 

ScanMovers Index
01-01-14

Verhuizen naar het buitenland: verschillende soorten internationaal transport

Verhuizen naar het Buitenland: Verschillende Soorten Internationaal...

Menu
nl de en