Inschrijven Gemeente

Een belangrijk onderdeel van verhuizen is het doorgeven van het nieuwe adres aan de juiste instanties. Denk hierbij aan vrienden en familie, maar ook bijvoorbeeld aan de dokter, sportverenigingen en natuurlijk de gemeente. Inschrijven bij een gemeente kan tegenwoordig vaak online, maar niet altijd. Het kan zo zijn dat jij je moet melden bij een (stadsdeel)kantoor. Hieronder de belangrijkste punten waar je aan moet denken als jij je gaat inschrijven bij de gemeente.

 

Wat heb je nodig?

Je hebt de volgende documenten nodig om je verhuizing door te geven:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);

 • een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Wie kan mijn verhuizing doorgeven en wanneer kan dit?

Je moet je verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór en uiterlijk vijf dagen nadat je van adres verandert. De datum die je op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van de verhuizing. Geef je de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Gemeenten mogen een boete geven van maximaal € 325 als je belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeeft.

Verschillende personen kunnen jouw verhuizing doorgeven:

 • iedere meerderjarige voor zichzelf;

 • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;

 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;

 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;

 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;

 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;

 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;

 • een gemachtigde.

Waar moet ik verder aan denken?

Lopende diensten bij verhuizing naar andere gemeente

Maak je bij je huidige gemeente gebruik van bepaalde diensten en verhuis je naar een andere gemeente? Controleer dan bij de nieuwe gemeente of je van dezelfde diensten gebruik kan maken en hoe deze aangevraagd kunnen worden.

Diensten die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de toekenning van bijstand hebben geen betrekking op de Basisregistratie Personen (BRP). Elke gemeente heeft hiervoor zijn eigen handelswijze. Het proces is dus niet altijd even makkelijk. Een van de redenen om het overzetten van de diensten goed na te lopen.

Verblijf instelling gezondheidszorg voor onbepaalde duur

Verblijf je voor onbepaalde duur in een door de gemeente aangewezen instelling voor gezondheidszorg? Dan moet je bij de gemeente verplicht aangifte van verhuizing doen. Jouw woonadres wordt dan het adres van de instelling waar je verblijft. Je kunt je echter ook laten inschrijven op een briefadres bij een familie of vriend(in) in plaats van op het woonadres van de instelling. Dit is handig wanneer je de afhandeling van jouw zaken door een ander laat doen.

Wil jij graag je huidige adres aanhouden als jij tijdelijk verblijft in een door de gemeente aangewezen instelling voor gezondheidszorg? Dan wordt bekeken waar je de aankomende zes maanden waarschijnlijk de meeste keren zult overnachten. Verblijf je naar verwachting langer dan een half jaar in de aangewezen instelling? Dan ben je verplicht om een adreswijziging door te geven bij de gemeente.

Aan wie geef je adreswijzigingen door?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft een adreswijziging maar aan een beperkt aantal partijen en instanties te worden doorgegeven. Heb je de gemeente op de hoogte gesteld, dan zullen zij jouw wijzigingen bij de belastingdienst melden. Dit is echter niet altijd het geval bij de volgende omstandigheden:

 • Internationaal verhuizen: Bij een verhuizing naar het buitenland gelden andere regels. Het beste wat je kunt doen is contact opnemen met de belastingdienst. Zij zullen meer informatie geven en je de benodigde formulieren toesturen.

 • Afzonderlijk postadres: Is je postadres niet hetzelfde als je woonadres? Zorg dat je dit doorgeeft aan de belastingdienst om problemen te voorkomen.

 • Ontvangst huurtoeslag: Als jij recht op huurtoeslag hebt, ben je verplicht je verhuizing binnen vier weken na aanvangsdatum door te geven aan de belastingdienst.


Kijk voor meer informatie op de website van De Rijksoverheid.

Op zoek naar een lijst van partijen die je op hoogte moet stellen van je adreswijziging? Ga dan gauw naar de Verhuizen Checklist van ScanMovers!

Scanmovers local nl en de fr da