Verhuizers Vergelijken

Niets is fijner dan een helpende hand bij jouw verhuizing!

 

Struin het internet af en je zult zien dat er ongelooflijk veel verhuisbedrijven zijn die jou kunnen assisteren. Zóveel, dat je soms door de bomen het bos niet meer kunt zien. Wat is voor jou nou de beste optie? Wij, ScanMovers, kunnen dit makkelijker voor jou maken door middel van het vergelijken van verhuizers. Met het opstellen van passende verhuisoffertes, probeert ScanMovers je zo goed mogelijk te begeleiden in het kiezen van een verhuisbedrijf dat volledig aansluit bij jouw wensen. Wij hebben daarom een aantal punten op een rijtje gezet waar je rekening mee moet houden bij het vergelijken van verhuizers.

 

Prijs 

Als je gaat verhuizen, vind je het natuurlijk belangrijk dat je van tevoren een goede inschatting kan maken van de eventuele kosten. Krijg jij een verhuisofferte onder ogen, dan zal je zien dat de prijs waarschijnlijk uit meerdere componenten bestaat.

Allereerst kan het zo zijn dat de verhuizers kosten berekenen voor de looproute die zij moeten afleggen voor de verhuizing. Het is daarom van belang dat je goed aangeeft welke afstand de verhuizers zullen afleggen. Verhuizers zijn graag goed geïnformeerd zodat er voorzichtig en nauwkeurig te werk kan worden gegaan volgens een strakke planning.

Een goede voorbereiding kan ervoor zorgen dat een prijs uiteindelijk onder de richtprijs blijft. Zo helpt het als je bij aankomst van de verhuizers alles al hebt ingepakt en klaar staat om ingeladen te worden. Echter, bij een verhuizing kun je altijd met onverwachte factoren te maken krijgen, waardoor de prijs wellicht wat hoger uit kan vallen.

Daarbij kan de prijs hoger zijn dan verwacht, doordat de verhuizer al vooraf het risico van een eventuele uitloop incalculeert. De nacalculatie is zeer belangrijk aspect bij het vergelijken van verhuizers. Verhuizers proberen de kosten van een verhuizing zo goed mogelijk in te schatten, maar het is moeilijk uit te sluiten dat er bijvoorbeeld een langere looproute moet worden afgelegd of dat een bank net niet door de gang past. Dit kan ervoor zorgen dat de verhuizing toch langer duurt dan gepland. Daarom is het van belang dat verhuizers van tevoren goed weten wat hun te wachten staat.

Bij een kleine verhuizing zal dit echter zelden het geval zijn, omdat de risico’s makkelijker in te schatten zijn. Ook bij een hele grote verhuizing is de kans op een flinke nacalculatie miniem, aangezien de verhuizers van tevoren rekening houden met een bepaalde foutmarge.

Wij raden je ook aan om zorgvuldig de algemene voorwaarden van een verhuizer door te nemen. Meer informatie over deze voorwaarden vind je aan het einde van deze pagina.

 

Reviews

ScanMovers hecht enorm veel waarde aan de beoordelingen en reviews van klanten. Elke review wordt ingediend door zowel de verhuizer als de klant. Het beoordelingsproces bij ScanMovers gaat als volgt:

  • Nadat de verhuizing is afgerond, krijg jij een uitnodiging om zowel de verhuizer als het platform van ScanMovers te beoordelen.

  • Voordat jouw reactie gepubliceerd wordt, krijgt de verhuizer de kans om te reageren op de beoordeling. Deze communicatie speelt zich af op een intern dashboard van ScanMovers.

  • ScanMovers controleert of de beoordeling naar waarheid is geschreven. Het taalgebruik van de reviews dient altijd beschaafd te zijn. ScanMovers behoudt het recht om beoordelingen te weigeren of aan te passen, indien deze onbetamelijk zou zijn. De beoordeling (goed of minder goed) wordt na de controle openbaar gemaakt.

 

Ervaring 

Zoals bij ieder beroep spelen ervaring en professionaliteit ook bij verhuizers een belangrijke rol. Een geroutineerde verhuizer werkt slimmer en is beter ingespeeld op andere verhuizers in het verhuisteam. De kans op schade, klachten of uitloop is bij ervaren verhuizers aanzienlijk kleiner. Het is daarom verstandig om bij het vergelijken van verhuizers te kijken naar hoe lang de desbetreffende verhuizer ervaring heeft in het vak.

Op ScanMovers.nl kun je op het profiel van de verhuizer zien hoeveel verhuizingen zijn uitgevoerd via ons platform. Meer uitgevoerde verhuizingen geeft een grotere mate van betrouwbaarheid aan. Het kan echter zijn dat de verhuizer pas net is aangesloten op het platform. Het aantal uitgevoerde verhuizingen via dit platform dient daarom als een richtlijn.


Certificaten

In de verhuiswereld worden er een aantal certificaten, vergunningen of (keurmerken) uitgegeven. Ook bestaan er brancheorganisaties. Hieronder worden de belangrijkste verhuis certificaten en vergelijkbare zaken samengevat.

 

Erkende Verhuizers  

Ongeveer de helft van de verhuizers in Nederland is aangesloten bij de brancheorganisatie van Erkende Verhuizers. Een verhuisbedrijf dat zich Erkend Verhuizer mag noemen dient zich te houden aan de afgesproken algemene voorwaarden, garantie en verzekering. Dit certificaat wordt door veel klanten als gunstig bestempeld.

Erkende Verhuizers dienen zich tevens te houden aan eisen op het gebied van milieu, kwaliteit en veiligheid. Een overkoepelend orgaan is aangesteld om dit te controleren. Ook wordt een Erkende Verhuizer geacht ervaren en gediplomeerd personeel in dienst te hebben.

NIWO

De NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) is de vergunningverlener voor het wegtransport. Op grond van de wet ‘Wegvervoer Goederen’ verleent de NIWO Eurovergunningen aan ongeveer 12.000 transportondernemingen die in Nederland actief zijn met het goederenvervoer over de weg. De vergunningsplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg, zo ook voor veel verhuizers.

ISO 9001

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die een aantal reglementen heeft vastgesteld. Als een bedrijf voldoet aan hun eisen, kunnen zij een certificaat krijgen. Om de normeisen van ISO 9001 te verwezenlijken, dient de organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen.

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die door ISO werd ontwikkeld. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en eventueel zelfs verminderd worden.

AEO

Het AEO Certificaat (Authorised Economic Operator) wordt door Douane afgegeven aan organisaties die op internationaal niveau actief zijn. In het AEO-concept gaat het om het waarborgen van veilig goederenverkeer in de hele logistieke schakel. De focus van dit certificaat ligt op het evalueren van het waarborgen zelf en de veiligheidsprocedures in algemene zin, niet op de controle van individuele goederentransacties.

Het AEO-concept gaat uit van beveiliging van de hele supply chain (ketenbenadering). Zo wordt   de goederenstroom van de producent tot aan afnemer onder de loep genomen. Buiten de EU zijn andere systemen van toepassing. Deze zijn vergelijkbaar zijn met het AEO-concept. Vergelijking is mogelijk dankzij een standaard die door de Wereld Douane Organisatie (WDO) is ontwikkeld.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om aannemers op een veilige manier te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

FAIM+

Het FIDI-FAIM certificatieprogramma (FIDI Accredited International Mover) vereist dat internationale verhuizers een periodieke onafhankelijke beoordeling van hun intercontinentale verhuisactiviteiten laten uitvoeren door een autonoom onderzoek. Dit onderzoek wordt iedere drie jaar uitgevoerd.

Dit garandeert dat FIDI bedrijven werken volgens een algemene wereldwijde standaard, zodat internationale verhuisdiensten constant, kwalitatief goed en op effectieve manier kunnen worden uitgevoerd. Het verschaft ook een transparant mechanisme dat zorgt voor een constant hoge standaard.

Vanuit het oogpunt van de eindgebruiker geeft een FAIM-gecertificeerd bedrijf vertrouwen dat het bedrijf de markt kent. Zo blijven zij op de hoogte van de vereiste bronnen en know-how om het werk op de juiste manier uit te voeren.

FEDEMAC

De Federation of European Movers Association (FEDEMAC) is een Europees orgaan dat is opgericht om de verhuisindustrie op Europees niveau te promoten. Het lidmaatschap is voornamelijk samengesteld uit nationale verhuisverenigingen.

IAM

De IAM staat voor International Association of Movers en representeert ruim 2000 bedrijven in meer dan 170 landen. Naast verhuizers hier ook partners aangesloten die gespecialiseerd zijn in het leveren van allerhande diensten gerelateerd aan verhuizingen. Aansluiting bij IAM betekent kracht, vertrouwen, diversiteit, ethiek, betrouwbaarheid en controleerbaarheid.

 

Algemene voorwaarden

De algemene- en verzekeringsvoorwaarden kunnen sterk verschillen tussen verhuizers. Erkende verhuizers scoren goed op verzekering (tenminste tot €100.000) en garantie. Andere verhuizers scoren goed op annuleringsvoorwaarden en betaling van overuren. Wij raden iedere klant aan de algemene voorwaarden van iedere verhuizer goed door te lezen voordat een bod wordt geaccepteerd.

 

Verhuizers vergelijken

Het vergelijken van al deze onderdelen van de verhuizers zorgt ervoor dat je een weloverwogen beslissing kunt maken. Daarnaast kun je bij ScanMovers kijken naar de facetten die jij belangrijk vindt bij een verhuizer.

TIP: Wil jij meer weten over hoe de prijsverschillen in verhuisoffertes ontstaan? Dan kun je hier verder lezen!

TIP: Wil jij meer weten over welke verhuiskosten fiscaal aftrekbaar zijn? Lees dan hier verder voor de handigste tips!

 

Start hier met verhuizers vergelijken!

Scanmovers local nl en de fr da