Omkostninger for flyttefirmaet

 

Hvis du søger på efter flyttefirmaer på Google, vil du se at der er et utroligt antal firmaer, der kan hjælpe dig. Så mange at du nogle gange ikke kan se skoven for bare træer. Hvad er den bedste løsning for dig? Vi, ScanMovers, kan gøre det lettere for dig ved at sammenligne op til 6 flytte-tilbud på en gang. Ved udarbejdelsen af egne flytte-tilbud forsøger, ScanMovers, at guide dig så godt som muligt med processen at vælge et flyttefirma, der fuldt ud opfylder dine ønsker. Vi har derfor udvalgt en række punkter, som du bør tage i betragtning ved sammenligning af flyttemand. 

 

Pris

 

Billige versus dyre

Hvis du skal flytte, er det naturligvis vigtigt, at du kan foretager et godt skøn over de mulige omkostninger på forhånd. Hvis du får et flytte-tilbud, vil du kunne se, at prisen sandsynligvis består af flere komponenter.

Først og fremmest kan det være tilfældet, at flyttemanden opkræver omkostninger for længden af ruten før flytningen starter. Det er derfor vigtigt, at du korrekt angiver den afstand, som flyttemanden skal rejse. Flyttemændene er glade for at være velinformerede, så de kan fortsætte omhyggeligt og præcist i henhold til en streng tidsplan.

Korrekt forberedelse kan sikre, at en pris i sidste ende ligger under indikativprisen. For eksempel hjælper det, hvis du allerede har pakket alt ved ankomsten så det er klart til at blive lastet. Men når du flytter, kan du antal blive konfronteret med uventede faktorer, hvilket betyder at prisen kan være lidt højere.

Prisen kan være højere end forventet, fordi flyttemændene tager højde for en eventuel forlængelse på forhånden. Genberegning er et meget vigtigt aspekt ved sammenlign af flyttefirmaer. Flyttefirmaer forsøger at estimere omkostningerne ved et flyt så godt som muligt, men det er svært at udelukke en længere tur f.eks. ved vejarbejde eller at sengen bare ikke vil igennem korridoren. Derfor er det vigtigt at flyttemanden ved på forhånd hvad han kan forvente.

Men med en lille flytning vil det sjældent være tilfældet, fordi risikoen er lettere at estimere. Selv med en meget stor flutning er chancen for et væstentligt efterfølgende gebyr minimal, da flyttefiramet tager højde for en vis fejlmargin på forhånd. 


Anmeldelser

ScanMovers lægger stor vægt på kundeanmeldelser og anmeldelser fra flyttefirmaer. Hver anmeldelse er indsendt af både flyttefirmaer og kunden, har stor betydning.  Vurderingsprocessen på ScanMovers er som følger: 

 

  • Når flytningen er færdig, vil du modtage en invitation til at vurdere både flyttefirmaet og ScanMovers platform. 

  • Før dit svar bliver offentliggjort, vil flyttefirmaet have mulighed for at reagere på vurderingen. Denne kommunikation foregår på et internt ScanMovers dashboard.

  • ScanMovers kontrollerer, om vurderingen er skrevet korrekt. Sproget, der anvendes til anmeldelser, skal altid være civiliseret. ScanMovers forbeholder dig ret til at afvise eller justere vurderinger, hvis de er upassende. Bedømmelsen (god eller mindre god) offentliggøres efter tjekket. 

 

Erfaring

Som med ethvert erhverv spiller erfaringer og professionalisme også en vigtig rolle for flyttefirmaet. En erfaren flyttemand arbejder smartere og reagerer bedre på andre flyttemænd i teamet. Risikoen for skade, klager eller udbrud er betydeligt mindre for erfarne flyttefirmaer. Når man sammenligner flyttemændene, er det derfor klogt at se på, hvor meget erfaring den pågældende flyttemand har fra branchen.

På Scanmovers.dk kan du se på flyttefirmaet profil, hvor mange flytninger der er foretaget via vores platform. Flere flytteanmodnigner udført angiver en større grad af pålidelighed (det kan dog være, at flyttemanden lige er startet på platformen). Antallet af flytninger, der udføres via denne platform, tjener derfor som retningslinje. 

 

Certifikater og medlemskaber

I flytte-industrien udstedes en række certifikater, tilladelser eller kvalitetsmærker. Der er også fagforeninger. De vigtigste flyttecertifikater mm. Er opsummeret nedenfor.

 

Autoriserede forhandlere 

 

Dansk Møbeltransport Forening (DMF)

DMF er en dansk forening for flyttefirma. Dette er et de største blåstempler man kan have som et dansk flyttefirma. Forening optager udelukkende medlemmer, der vil flytte professionelt, optræde reelt og være bevidst om det ansvar, det er at håndtere andre menneskers ejendele. Derudover, er det påkrævet at være medlem af DTL, en arbejdsgiverforening og man skal have flytteansvarsforsikring. 

 

Dansk Transport og Logistic (DTL)

DTL er en landsdækkende brancheorganisation samt arbejdsgiverforening for de danske transporterhverv på vej og bane. De hjælper vognmænd til bedre forhold samt giver mulighed for kurser og forsikring gennem deres service.

 

NIWO

NIWO (National og International Road transport Organization) er licensudstedende myndighed for vejtransport. I henhold til lov om vejgodstransport giver NIWO Euro-licenser til omkring 12.000 transportvirksomheder, der er aktive i Holland med godstransport. Tilladelseskravet gælder for national og international transport med køretøjer med en lastkapacitet på over 500 kg, og også til mange transportører. 

 

ISO 9001

Den International Organisation for Standardisering (ISO) er en international organisation, der har etableret en række regler. Hvis et firma opfylder deres krav, kan de få et certifikat. For at opnå ISO 9001-standardkravene skal organisation kritisk gennemgå sit eksisterende sytringssystem for at tilpasse eksisterende processer og procedurer i overensstemmelse hermed, hvis det er nødvendigt. 

 

ISO 14001

ISO 14001 er en miljøledelsesstandard, der er udviklet af ISO. Ved hjælp af et miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001-standarden kan have miljømæssige risici i forbindelse med forretningsaktiviteter styres og eventuelt reduceres. 

 

AEO

AEO-certifikatet (autoriseret økonomisk operatør) udstedes af toldmyndighederne til organisationer, der er aktive på internationalt plan. AEO konceptet handler om at sikre sikker godstrafik gennem hele logistikforbindelsen. Fokuset på dette certifikat er at evaluere selve garantien og sikkerhedsprocedurerne i generel forstand, ikke på kontrol af individuelle varer transaktioner. 

AEO konceptet er baseret på sikkerheden i hele forsyningskæden. På denne måde undersøges vareflowet fra producenten til køberen. Andre systemer gælder uden for EU. Disse er sammenlignelige med AEO konceptet. Sammenligning er mulig takket være en standard udviklet af Verdens Toldorganisation (WCO)

 

VCA

VCA står for sikkerhedskontrol, sundhed og miljø (SHE) Checkliste Entreprenører og har til formål at give entreprenører mulighed for at arbejde på en sikker måde og reducere antallet af ulykker. Faktisk er VCA meget mere end en tjekliste. Det er et alsidigt program, hvor servicevirksomheder testes og certificeres på deres HMS-styresystem. VCA certifikatet bliver obligatorisk for flere og flere kunder. 

 

FAIM+

FIDI-FAIM certificeringsprogrammet (FIDI accredited International Mover) kræver, at internationale bevæger skal have en periodisk uafhængig vurdering af deres interkontinentale flytteaktiviteter udført ved en autonom undersøgelse. Denne forskning gennemføres hvert tredje år. 

Dette sikrer, at FIDI-virksomhederne arbejder i overensstemmelse med en generel verdensomspændende standard, således at internationale flyttefirmatjenester, kan udføres konsekvent med god kvalitet og effektivt. Det giver også en gennemsigtig mekanisme, der sikrer en konsekvent høj standard. Fra slutbrugerens syspunkt giver FAIM-certificeret virksomhed tillid til, at virksomheden kender markedet. Dette holder dem informeret om de nødvendige kilder og knowhow til at udføre arbejdet på den rigtige måde. 

 

FEDEMAC

Federation of European Movers Association (FEDEMAC) er et europæisk organ oprettet for at fremme flytteindustrien på europæisk plan. Medlemskabet består hovedsageligt af nationale flyttefirmaer. 

 

IAM

IAM står for international association of Movers og repræsenterer mere end 2000 virksomheder i mere end 170 lande. Foruden movers er partnere også tilknyttet her, der specialiserer sig i at levere alle former for tjenester relateret til flytninger. Tilslutningen til IAM betyder styrke, tillid, mangfoldighed, etik, pålidelighed og kontrol. 

 

Vilkår og betingelser 

De generelle og forsikringsmæssige forhold kan variere betydeligt mellem flyttefirma. Autoriserede flyte score godt på forsikring (i det mindste op til 750.000 og garanti. Andre flyttefirmaer scorer godt på afbestillingsbetingelser og betaling for overarbejde. Vi anbefaler at enhver kunde omhyggeligt læser vilkårene og betingelserne for hver flyttemand inden et tilbud bliver accepteret.  

 

Sammenlign flyttefirmaer

Sammenligning af alle disse dele af flyttet sikrer, at du kan tage en velinformeret beslutning. Desuden kan du ved ScanMovers se på de facetter, som du anser for vigtige hos en flyttemand.


 

Start med at sammenligne flyttefirmaerne her

 

 


 

Scanmovers local da nl en de fr